Knapp: Stäng fönstret här.

IT-utvecklingen har startat

IT-utvecklingen av Industriportalen har nu startat på riktigt. Den första IT-sprinten är genomförd där fokus har varit på att få upp IT-infrastrukturen. Utvecklingsarbetet fortsätter nu med att få upp företags och användarregistrering och webbgränssnittet för administratörer.

Arbetet med appen för entreprenörerna har också startat och befinner sig nu i designfasen. Utöver detta så fortsätter arbetet tillsammans med referensgruppen där fokuset nu ligger på kompetensprofilen där workshops är inplanerade för att jobba med meriterna (utbildningar, behörigheter, certifikat, tillstånd, erfarenheter och kompetenser).