Partners

samverkan

Industriportalen utvecklas i samverkan med flera hundra partners inom industrin.

Scroll down arrow
samverkan

Vi skapar det tillsammans

Industriportalen är ett projekt som drivs av SSG i samverkan med många intressenter inom industrin. Vid projektstart så hade 150 företag anslutit sig till att vara med och bidra i projektet och fler kommer läggas till under projektets gång. Värdet som Industriportalen kan generera är i relation till användandet från alla intressenter.

”Idag missar vi när utbildningar går ut. Vår personal och våra entreprenörer saknar då giltig kompetens och behörighet för sitt arbete.”
ProjektetPARTNERS

Vi är med och bidrar

Vill du också vara med och bidra och påverka utvecklingen av Industriportalen?

KLICKA HÄR