Projektet

Alla kompetenser på ett ställe

”Att vår personal själv kan ha koll på el, heta arbeten osv skulle underlätta för alla.”
Entreprenörsföretag
Scroll down arrow
mål med projektet

Det här vill vi göra

Vi vill göra det enkelt för dig som jobbar inom industrin. Det ska inte vara krångligt och svårt att hålla koll på sina kompetenser och intyg. Tänk om allt kunde vara digitalt och tillgängligt i mobilen. Projektet startade 1:a september 2021 och genomförs tillsammans med industrin. Målet är att lansera en första version av Industriportalen i april 2023.

Bild: Så här är det idag inom industrin.
Så här är det idag
Idag finns en individs alla utbildningar, tillstånd, behörigheter, certifikat och kompetenser i flera system vilket gör det svårt att hålla koll på.
Bild: Så här blir det inom industrin med Industriportalen.
Så här blir det
Vi samlar allt på ett kort... eller ja, i mobilen. Vi gör arbetsdagen lite enklare och säkrare.
konceptet

En gemensam plattform

Idag finns individens kompetensprofil i en mängd olika databaser. Utmaningen är att det är svårt att få en samlad bild av individens kompetensprofil. Eftersom det inte är standardiserat blir det svårt att integrera informationen för olika tjänster och system. Genom att samla informationen i en gemensam och standardiserad kompetensplattform så skapas stora värden för alla i intressenter.  

Genom att samla individens kompetenser i en profil på en gemensam plattform blir allt enklare.
Allt på ett ställe
Genom att samla individens utbildningar, tillstånd, behörigheter, certifikat, kompetenser och erfarenheter på ett ställe skapar vi en kompetensprofil.
Bild: En gemensam standard för kompetens och utbildning gör vardagen enklare för alla intressenter.
Gemensam plattform
Vi samlar alla kompetensprofiler i en gemensam plattform för att skapa en industristandard för alla intressenter.
värdet

Vad är värdet för dig?

Du undrar såklart varför den här plattformen är värdefull för dig? När vi började det här projektet så tänkte vi precis samma sak – Hur kan vi underlätta vardagen för alla som arbetar inom industrin? Så vi hörde av oss till olika personer som på ett eller annat sätt arbetar inom industrin och ställde en massa frågor. 350 intressanta samtal och ungefär lika många kaffekoppar senare, så kom vi fram till att det finns ett jättestort behov av en gemensam kompetensplattform. Det finns värden för alla intressenter och vi jobbar enligt devisen "What´s in it for everyone".

Illustration: Anläggningar får en ökad säkerhet, bättre kvalité och effektivare processer genom Industriportalen.
Anläggningar
Ökad säkerhet, bättre kvalitet och effektivare processer.
Illustration: Det blir enklare för entreprenörsföretag att få ordning och reda på anställdas kompetensprofiler och en effektivare hantering.
Entreprenörsföretag
Enklare att få ordning och reda på de anställdas kompetensprofiler och en effektivare hantering.
Illustration: Utbildningsleverantörer får bättre möjlighet att nå ut till industrin och ökar kvalitén i utbildningsbranschen.
Utbildningsleverantörer
Möjlighet att exponeras och på sikt öka kvaliteten i utbildningsbranschen.
Illustration: Branschföretag kan genom Industriportalen nå ut med sitt budskap för att sprida kunskap inom industrin.
Branschföreningar
En plattform för att nå ut med ert budskap för att sprida kunskap inom branschen.
Illustration: Du som individer får allt samlat digitalt på ett ställe för att underlätta din vardag.
Individer
Allt samlat digitalt på ett ställe och kontroll på din kompetensprofil för att underlätta din arbetsvardag.
Illustration: Som tjänsteleverantör får du en integrationspunkt för att komma åt information som skapar värde i era tjänster.
Tjänsteleverantörer
En integrationspunkt för att komma åt information som skapar värde i era tjänster.
Ökad säkerhet, bättre kvalitet och effektivare processer.
Anläggningar
Ökad säkerhet, bättre kvalitet och effektivare processer.
Enklare att få ordning och reda på de anställdas kompetensprofiler och en effektivare hantering.
Entreprenörsföretag
Enklare att få ordning och reda på de anställdas kompetensprofiler och en effektivare hantering.
Möjlighet att exponeras och på sikt öka kvaliteten i utbildningsbranschen.
Utbildningsleverantörer
Möjlighet att exponeras och på sikt öka kvaliteten i utbildningsbranschen.
En plattform för att nå ut med ert budskap för att sprida kunskap inom branschen.
Branschföretag
En plattform för att nå ut med ert budskap för att sprida kunskap inom branschen.
Allt samlat digitalt på ett ställe för att underlätta din arbetsvardag.
Individer
Allt samlat digitalt på ett ställe för att underlätta din arbetsvardag.
En integrationspunkt för att komma åt information som skapar värde i era tjänster.
Tjänsteleverantörer
En integrationspunkt för att komma åt information som skapar värde i era tjänster.