Knapp: Stäng fönstret här.

Stort intresse för Industriportalen

Intresset för Industriportalen är stort hos industrin. 150personer av 300 kontaktade personer inom industrin vill vara med och bidra till Industriportalen. Personerna representerar intressenter som anläggningar, entreprenörsföretag, utbildningsföretag, tjänsteleverantörer och branschföreningar. Dessa personer kommer vara med och påverka utvecklingen av Industriportalen på olika sätt. Genom att involvera användarna under hela projektet kan vi anpassa utvecklingen så tjänsten blir som användarna vill ha det.

Kontakta oss om du också vill vara med och bidra för att påverka utvecklingen.

Kontakta oss