Projektet

Industriportalen

Det ställs allt högre förväntningar på den individuella kompetensen, samtidigt som kraven på tillstånd, certifikat och behörigheter för att få utföra sina arbetsuppgifter ökar. Genom att skapa digitala representationer av individer och deras kompetensprofiler kommer Industriportalen bidra till ökad digitalisering genom samverkan mellan alla intressenter. Processerna blir effektivare och det skapas förutsättningar för högre kvalitet och säkerhet genom att säkerställa att individerna har rätt förutsättningar för de jobb som ska genomföras.

Visionen

Visionen med Industriportalen är att skapa en gemensam industristandard för digitala kompetensprofiler. Målet är att bidra till industrins digitala omställning för att öka säkerheten och effektivisera processer.  

Intressenter

Industriportalens intressenter är industrianläggningar, entreprenörsföretag, utbildningsleverantörer, tjänsteleverantörer och branschföreningar. Möjligheten att leverera värden till industrin bygger på samspelet mellan alla dessa intressenter, "What´s in it for everyone"

Gemensam plattform

Vi samlar alla kompetensprofiler i en gemensam plattform för att skapa en industristandard för alla intressenter.

Konceptet

Genom att utveckla en digital plattform och samla individers utbildningar, tillstånd, behörigheter, certifikat, erfarenheter etc. i en gemensam databas skapas en digital kompetensprofil. Detta gör det enkelt att hålla Informationen aktuell och den blir tillgänglig digitalt för alla intressenter.

Värdet

Allt samlat på ett ställe, ett kort för entreprenören, ökad säkerhet, effektiva processer, kvalitetssäkrad information, exponering för intressenter, enkelt att hitta kompetens, förenklad administration, kontroll på giltighetstider,  säkerställa rätt behörighet, högre kvalitet på utförda jobb, enkelt systemstöd.

"Det finns betydande värden för alla intressenter med en etablerad digital plattform för hantering av kompetensprofiler"